NPA : 160 – 010

ayatusaadah

Ayatusa’adah

Program Studi Tadris
Pendidikan Biologi, Jurusan PMIPA
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
Jalan G. Obos Komplek Islamic Center
Palangka Raya 73112, Kalimantan Tengah
ayatussaadah@iain-palangkaraya.ac.id